จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ


The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series, Series 6 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง

จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สุโขทัย 18686941174 4.03%
พิจิตร 1448522926 3.13%
เพชรบูรณ์ 1352491861 2.92%
กำแพงเพชร 1346450896 2.91%
กรุงเทพมหานคร 1027417610 2.22%
อุทัยธานี 608192416 1.31%
ลพบุรี 451125326 0.97%
สิงห์บุรี 24580165 0.53%
ชัยนาท 24373170 0.52%
อ่างทอง 18868120 0.41%
นนทบุรี 18374109 0.40%
ปทุมธานี 16246116 0.35%
พิษณุโลก 15850108 0.34%
นครปฐม 1344985 0.29%
พระนครศรีอยุธยา 1286563 0.28%
สระบุรี 1042381 0.22%
สมุทรปราการ 1042381 0.22%
ราชบุรี 962472 0.21%
ประจวบคีรีขันธ์ 752352 0.16%
สมุทรสาคร 711259 0.15%
ฉะเชิงเทรา 581147 0.13%
ปราจีนบุรี 561541 0.12%
เพชรบุรี 541638 0.12%
สมุทรสงคราม 18315 0.04%
นครนายก 1385 0.03%
 10,1903,5546,636