จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ


The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series, Series 6 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง

จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สุโขทัย 17256441081 4.14%
พิจิตร 1316470846 3.16%
เพชรบูรณ์ 1234450784 2.96%
กำแพงเพชร 1205404801 2.89%
กรุงเทพมหานคร 932391541 2.24%
อุทัยธานี 529161368 1.27%
ลพบุรี 405112293 0.97%
สิงห์บุรี 21873145 0.52%
ชัยนาท 21163148 0.51%
อ่างทอง 17362111 0.42%
นนทบุรี 1647193 0.39%
ปทุมธานี 1333895 0.32%
พระนครศรีอยุธยา 1246460 0.30%
นครปฐม 1194574 0.29%
สระบุรี 912071 0.22%
สมุทรปราการ 861868 0.21%
ราชบุรี 832261 0.20%
ประจวบคีรีขันธ์ 682345 0.16%
สมุทรสาคร 601050 0.14%
ฉะเชิงเทรา 521141 0.12%
ปราจีนบุรี 491336 0.12%
เพชรบุรี 431429 0.10%
สมุทรสงคราม 12111 0.03%
นครนายก 1275 0.03%
 9,0443,1875,857