จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ


The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series, Series 6 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง

จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
อุดรธานี 509130379 1.22%
ขอนแก่น 355100255 0.85%
ชลบุรี 23866172 0.57%
บุรีรัมย์ 19052138 0.46%
ศรีสะเกษ 18146135 0.43%
นครราชสีมา 16252110 0.39%
ชัยภูมิ 16035125 0.38%
สกลนคร 1424399 0.34%
อุบลราชธานี 13630106 0.33%
หนองคาย 13232100 0.32%
เลย 1152887 0.28%
ระยอง 1154471 0.28%
มหาสารคาม 1123973 0.27%
บึงกาฬ 982375 0.24%
กาฬสินธุ์ 971879 0.23%
หนองบัวลำภู 902664 0.22%
ยโสธร 832657 0.20%
ร้อยเอ็ด 762155 0.18%
สุรินทร์ 701951 0.17%
มุกดาหาร 51744 0.12%
สระแก้ว 38929 0.09%
อำนาจเจริญ 34628 0.08%
นครพนม 31724 0.07%
จันทบุรี 21318 0.05%
ตราด 18414 0.04%
 3,2548662,388