จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ


The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series, Series 6 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง

จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สุพรรณบุรี 19558137 0.42%
กาญจนบุรี 1223191 0.26%
สงขลา 752352 0.16%
นราธิวาส 511437 0.11%
สุราษฎร์ธานี 471433 0.10%
ยะลา 431231 0.09%
ปัตตานี 421230 0.09%
นครศรีธรรมราช 391425 0.08%
ชุมพร 32824 0.07%
ภูเก็ต 31724 0.07%
กระบี่ 21417 0.05%
พังงา 20614 0.04%
ตรัง 15510 0.03%
สตูล 15312 0.03%
พัทลุง 13112 0.03%
ระนอง 1165 0.02%
 772218554