จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ


The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series, Series 6 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง

จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สุพรรณบุรี 16446118 0.39%
กาญจนบุรี 992673 0.24%
สงขลา 652144 0.16%
นราธิวาส 461333 0.11%
ยะลา 38929 0.09%
ปัตตานี 381226 0.09%
สุราษฎร์ธานี 381028 0.09%
นครศรีธรรมราช 361323 0.09%
ชุมพร 31724 0.07%
ภูเก็ต 24519 0.06%
กระบี่ 17215 0.04%
พังงา 16412 0.04%
สตูล 15312 0.04%
ตรัง 1349 0.03%
พัทลุง 1019 0.02%
ระนอง 743 0.02%
 657180477