จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
 

จำนวนนิสิตที่แสดงในภาพรวม 4,613 คน
2840(61.57%)
1146(24.84%)
121(2.62%)
54(1.17%)
ไม่สามารถระบุจังหวัดได้ 4 (0.09%)
ต่างประเทศ 6 (0.13%)
  
The chart showing Series 1 series.
ปริมาณนิสิตในแต่ละภูมิภาค


The chart showing เหนือ series, กลาง series, ตะวันออก series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ตะวันตก series, ใต้ series, ต่างประเทศ series, ไม่ระบุ series.
สัดส่วนนิสิตในแต่ละภูมิภาค


The chart showing จำนวนนิสิต series.
ปริมาณการรับเข้านิสิตในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing ภาคเหนือ series, ภาคกลาง series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ภาคใต้ series, ต่างประเทศ series, ไม่ระบุ series.
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้านิสิตในแต่ละภูมิภาค

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ของผู้ปกครองต่อปี แยกตามประเภทรายได้
The chart showing เหนือ series, กลาง series, ตะวันออก series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ใต้ series, ตะวันตก series, ต่างประเทศ series.
สัดส่วนรายได้ของผู้ปกครองต่อปี แยกตามประเภทรายได้/ต่อภูมิภาค
จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
เชียงราย 661257404 14.33%
พะเยา 618221397 13.40%
เชียงใหม่ 380103277 8.24%
ลำปาง 26382181 5.70%
น่าน 18270112 3.95%
แพร่ 17573102 3.79%
นครสวรรค์ 16964105 3.66%
พิษณุโลก 15850108 3.43%
สุโขทัย 1435093 3.10%
ตาก 1436083 3.10%
กำแพงเพชร 1414695 3.06%
พิจิตร 1325280 2.86%
ลำพูน 1324191 2.86%
เพชรบูรณ์ 1184177 2.56%
กรุงเทพมหานคร 952669 2.06%
 4,6131,5273,086 
Page 1 of 6 (78 items)Prev123456Next