จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 864640 9.23%
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 381919 4.08%
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 34628 3.65%
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 251213 2.68%
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 241311 2.58%
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1798 1.82%
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 16610 1.72%
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 15312 1.61%
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1495 1.50%
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1486 1.50%
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 14104 1.50%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1284 1.29%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1266 1.29%
สายน้ำผึ้ง 12012 1.29%
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 1147 1.18%
 932391541 
Page 1 of 15 (221 items)Prev1234567131415Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
ระบบกลาง(Admissions) 15450104 16.52%
โควตาทั่วประเทศ 842757 9.01%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 844242 9.01%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 481137 5.15%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 431726 4.61%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 431231 4.61%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 432518 4.61%
ระบบกลาง (Admissions) 31724 3.33%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) วิทยาลัยการจัดการ 281414 3.00%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) วิทยาลัยการจัดการ 26188 2.79%
ระดับปริญญาโท 231211 2.47%
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 21912 2.25%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 20614 2.15%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 17611 1.82%
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาการจัดการ (ปริญญาเอก) 1495 1.50%
 932391541 
Page 1 of 6 (84 items)Prev123456Next