จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 935043 9.06%
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 381919 3.70%
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 34628 3.31%
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 261214 2.53%
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 251312 2.43%
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 19910 1.85%
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 17611 1.66%
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 17314 1.66%
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1495 1.36%
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1486 1.36%
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 14104 1.36%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1284 1.17%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1266 1.17%
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 12111 1.17%
สายน้ำผึ้ง 12012 1.17%
 1,027417610 
Page 1 of 16 (232 items)Prev1234567141516Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
ระบบกลาง(Admissions) 15450104 15.00%
โควตาทั่วประเทศ 842757 8.18%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 844242 8.18%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 661848 6.43%
ระบบกลาง (Admissions) 60951 5.84%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 582929 5.65%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 521240 5.06%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 431726 4.19%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) วิทยาลัยการจัดการ 281414 2.73%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) วิทยาลัยการจัดการ 26188 2.53%
ระดับปริญญาโท 231211 2.24%
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 21912 2.04%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 20614 1.95%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 19712 1.85%
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาการจัดการ (ปริญญาเอก) 1495 1.36%
 1,027417610 
Page 1 of 6 (89 items)Prev123456Next