จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
จอมทอง 22250172 7.20%
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18674112 6.03%
รังษีวิทยา 1365284 4.41%
สันป่าตองวิทยาคม 1343599 4.34%
สันกำแพง 1243985 4.02%
นวมินทราชูทิศ พายัพ 1052481 3.40%
ยุพราชวิทยาลัย 962967 3.11%
มงฟอร์ตวิทยาลัย 957025 3.08%
ฝางชนูปถัมภ์ 944054 3.05%
กาวิละวิทยาลัย 772651 2.50%
ดาราวิทยาลัย 762452 2.46%
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 732746 2.37%
อมก๋อยวิทยาคม 681256 2.20%
วัฒโนทัยพายัพ 671750 2.17%
วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 622636 2.01%
 3,0851,0292,056 
Page 1 of 7 (101 items)Prev1234567Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 735250485 23.82%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 415124291 13.45%
ระบบกลาง(Admissions) 413152261 13.39%
โครงการนักเรียนเรียนดี 25459195 8.23%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1193287 3.86%
โควตาทั่วประเทศ 1163977 3.76%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 832657 2.69%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 742450 2.40%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 672938 2.17%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 651649 2.11%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 632934 2.04%
โครงการความร่วมมือรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 591346 1.91%
ระบบกลาง (Admissions) 381424 1.23%
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 33924 1.07%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 29722 0.94%
 3,0851,0292,056 
Page 1 of 9 (121 items)Prev123456789Next