จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
จอมทอง 25262190 7.27%
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20280122 5.83%
รังษีวิทยา 1606298 4.62%
สันป่าตองวิทยาคม 15236116 4.39%
สันกำแพง 1424696 4.10%
นวมินทราชูทิศ พายัพ 1142688 3.29%
ยุพราชวิทยาลัย 1123379 3.23%
ดาราวิทยาลัย 1003268 2.89%
ฝางชนูปถัมภ์ 994158 2.86%
มงฟอร์ตวิทยาลัย 957025 2.74%
กาวิละวิทยาลัย 903060 2.60%
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 873255 2.51%
วัฒโนทัยพายัพ 781860 2.25%
อมก๋อยวิทยาคม 721260 2.08%
แม่แจ่ม 721557 2.08%
 3,4651,1322,333 
Page 1 of 7 (105 items)Prev1234567Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 860282578 24.82%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 415124291 11.98%
ระบบกลาง(admissions) 413152261 11.92%
โครงการนักเรียนเรียนดี 26262200 7.56%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 15644112 4.50%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1333697 3.84%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 1202694 3.46%
โควตาทั่วประเทศ 1163977 3.35%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 923854 2.66%
ระบบกลาง (Admissions) 892960 2.57%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 742450 2.14%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 632934 1.82%
โครงการความร่วมมือรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 591346 1.70%
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 33924 0.95%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 29722 0.84%
 3,4651,1322,333 
Page 1 of 9 (125 items)Prev123456789Next