จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
ลำปางกัลยาณี 44390353 14.75%
บุญวาทย์วิทยาลัย 381146235 12.68%
มัธยมวิทยา 29773224 9.89%
วังเหนือวิทยา 17749128 5.89%
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 15149102 5.03%
อรุโณทัย 14524121 4.83%
ประชารัฐธรรมคุณ 14240102 4.73%
เสริมงามวิทยาคม 1242896 4.13%
แจ้ห่มวิทยา 1061591 3.53%
เถินวิทยา 1031885 3.43%
อัสสัมชัญลำปาง 984652 3.26%
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 662343 2.20%
แม่เมาะวิทยา 62953 2.06%
แม่พริกวิทยา 522032 1.73%
วิชชานารี 461531 1.53%
 3,0048392,165 
Page 1 of 5 (74 items)Prev12345Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 822238584 27.36%
ระบบกลาง(Admissions) 37696280 12.52%
โครงการนักเรียนเรียนดี 37183288 12.35%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 33596239 11.15%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 15736121 5.23%
โควตาทั่วประเทศ 1334093 4.43%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 1192396 3.96%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 951778 3.16%
ระบบกลาง (Admissions) 701753 2.33%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 681652 2.26%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 311219 1.03%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 241410 0.80%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 23158 0.77%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 21516 0.70%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 18810 0.60%
 3,0048392,165 
Page 1 of 7 (95 items)Prev1234567Next