จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
ลำปางกัลยาณี 39277315 14.30%
บุญวาทย์วิทยาลัย 349132217 12.73%
มัธยมวิทยา 28671215 10.43%
วังเหนือวิทยา 15542113 5.65%
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 14949100 5.44%
อรุโณทัย 14223119 5.18%
ประชารัฐธรรมคุณ 1273493 4.63%
เสริมงามวิทยาคม 1062284 3.87%
แจ้ห่มวิทยา 971582 3.54%
เถินวิทยา 891772 3.25%
อัสสัมชัญลำปาง 833944 3.03%
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 581642 2.12%
แม่เมาะวิทยา 56848 2.04%
แม่พริกวิทยา 512031 1.86%
สบปราบพิทยาคม 42735 1.53%
 2,7417571,984 
Page 1 of 5 (70 items)Prev12345Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 716205511 26.12%
ระบบกลาง(admissions) 37696280 13.72%
โครงการนักเรียนเรียนดี 36883285 13.43%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 33596239 12.22%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 14733114 5.36%
โควตาทั่วประเทศ 1334093 4.85%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 70862 2.55%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 681652 2.48%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 53845 1.93%
ระบบกลาง (Admissions) 35629 1.28%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 311219 1.13%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 23158 0.84%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 21516 0.77%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 18810 0.66%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (รีรหัส) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 17413 0.62%
 2,7417571,984 
Page 1 of 7 (93 items)Prev1234567Next