จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 576364212 26.65%
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 47765412 22.07%
สูงเม่นชนูปถัมภ์ 1455491 6.71%
ร้องกวางอนุสรณ์ 1093673 5.04%
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 994356 4.58%
ลองวิทยา 872364 4.03%
สองพิทยาคม 822755 3.79%
วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 753045 3.47%
ถิ่นโอภาสวิทยา 611447 2.82%
เทพนารี 582236 2.68%
เทพพิทักษ์วิทยา 563026 2.59%
เจริญราษฎร์ 511239 2.36%
ห้วยม้าวิทยาคม 481137 2.22%
วังชิ้นวิทยา 471037 2.17%
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 451629 2.08%
 2,1618111,350 
Page 1 of 2 (28 items)Prev12Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 483205278 22.35%
ระบบกลาง(admissions) 358112246 16.57%
โครงการนักเรียนเรียนดี 353127226 16.34%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 27698178 12.77%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1495495 6.89%
โควตาทั่วประเทศ 792455 3.66%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 551243 2.55%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 441430 2.04%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 40931 1.85%
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT 22175 1.02%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 20911 0.93%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 19109 0.88%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 16133 0.74%
ระบบกลาง (Admissions) 16511 0.74%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 1697 0.74%
 2,1618111,350 
Page 1 of 5 (74 items)Prev12345Next