จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สตรีศรีน่าน 386142244 18.77%
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 260111149 12.64%
ปัว 22079141 10.70%
ท่าวังผาพิทยาคม 17670106 8.56%
สา 1345678 6.51%
นาน้อย 1205565 5.83%
นันทบุรีวิทยา 703733 3.40%
บ้านหลวง 592732 2.87%
น่านนคร 521933 2.53%
แม่จริม 512427 2.48%
ทุ่งช้าง 491237 2.38%
มัธยมป่ากลาง 492920 2.38%
เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" 421725 2.04%
น่านประชาอุทิศ 411823 1.99%
นาหมื่นพิทยาคม 361323 1.75%
 2,0578371,220 
Page 1 of 3 (44 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 620283337 30.14%
โครงการนักเรียนเรียนดี 403157246 19.59%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 24296146 11.76%
ระบบกลาง(admissions) 16660106 8.07%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1053570 5.10%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 792257 3.84%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 743044 3.60%
โควตาทั่วประเทศ 702545 3.40%
ระบบกลาง (Admissions) 411031 1.99%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 281513 1.36%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 18513 0.88%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 15411 0.73%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1495 0.68%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1266 0.58%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1147 0.53%
 2,0578371,220 
Page 1 of 5 (68 items)Prev12345Next