จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สตรีศรีน่าน 348133215 18.56%
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 242105137 12.91%
ปัว 19270122 10.24%
ท่าวังผาพิทยาคม 1626498 8.64%
สา 1255174 6.67%
นาน้อย 1114863 5.92%
นันทบุรีวิทยา 703733 3.73%
บ้านหลวง 522527 2.77%
น่านนคร 511833 2.72%
แม่จริม 462125 2.45%
ทุ่งช้าง 45936 2.40%
มัธยมป่ากลาง 412417 2.19%
เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" 401624 2.13%
น่านประชาอุทิศ 371720 1.97%
นาหมื่นพิทยาคม 341321 1.81%
 1,8757671,108 
Page 1 of 3 (40 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 540257283 28.80%
โครงการนักเรียนเรียนดี 390148242 20.80%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 24296146 12.91%
ระบบกลาง(admissions) 16660106 8.85%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1033469 5.49%
โควตาทั่วประเทศ 702545 3.73%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 521438 2.77%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 461531 2.45%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 281513 1.49%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 18513 0.96%
ระบบกลาง (Admissions) 16412 0.85%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 15411 0.80%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1495 0.75%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1266 0.64%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1147 0.59%
 1,8757671,108 
Page 1 of 5 (67 items)Prev12345Next