จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พะเยาพิทยาคม 1483623860 24.31%
เชียงคำวิทยาคม 515186329 8.44%
แม่ใจวิทยาคม 415199216 6.80%
ดอกคำใต้วิทยาคม 394172222 6.46%
มหาวิทยาลัยพะเยา 321134187 5.26%
ฟากกว๊านวิทยาคม 301114187 4.93%
จุนวิทยาคม 26383180 4.31%
ประชาบำรุง 242104138 3.97%
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 20811197 3.41%
ปงพัฒนาวิทยาคม 17750127 2.90%
ดงเจนวิทยาคม 16657109 2.72%
ภูซางวิทยาคม 1607090 2.62%
ปงรัชดาภิเษก 1566789 2.56%
เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1495792 2.44%
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1485296 2.43%
 6,1002,4973,603 
Page 1 of 4 (48 items)Prev1234Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1338575763 21.93%
โครงการนักเรียนเรียนดี 1135410725 18.61%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 633285348 10.38%
ระบบกลาง(admissions) 589202387 9.66%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 306110196 5.02%
โควตาทั่วประเทศ 23178153 3.79%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 1455788 2.38%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 1063670 1.74%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 951976 1.56%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 762749 1.25%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 702941 1.15%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 612437 1.00%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 612239 1.00%
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 602634 0.98%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 593920 0.97%
 6,1002,4973,603 
Page 1 of 9 (128 items)Prev123456789Next