จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พะเยาพิทยาคม 1651668983 24.58%
เชียงคำวิทยาคม 580210370 8.63%
แม่ใจวิทยาคม 436208228 6.49%
ดอกคำใต้วิทยาคม 423183240 6.30%
มหาวิทยาลัยพะเยา 378160218 5.63%
ฟากกว๊านวิทยาคม 331123208 4.93%
จุนวิทยาคม 28493191 4.23%
ประชาบำรุง 255110145 3.80%
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 232122110 3.45%
ปงพัฒนาวิทยาคม 20053147 2.98%
ดงเจนวิทยาคม 18564121 2.75%
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 17662114 2.62%
เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 17169102 2.55%
ภูซางวิทยาคม 1697198 2.52%
ปงรัชดาภิเษก 1697495 2.52%
 6,7182,7184,000 
Page 1 of 4 (50 items)Prev1234Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1527642885 22.73%
โครงการนักเรียนเรียนดี 1156417739 17.21%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 633285348 9.42%
ระบบกลาง(admissions) 589202387 8.77%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 334122212 4.97%
โควตาทั่วประเทศ 23178153 3.44%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 19261131 2.86%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 19050140 2.83%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 18374109 2.72%
ระบบกลาง (Admissions) 1093277 1.62%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 762749 1.13%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 702941 1.04%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 612437 0.91%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 612239 0.91%
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 602634 0.89%
 6,7182,7184,000 
Page 1 of 10 (136 items)Prev12345678910Next