จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
เทศบาล 6 นครเชียงราย 685260425 10.93%
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 604184420 9.64%
พานพิทยาคม 406144262 6.48%
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 377133244 6.02%
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 349127222 5.57%
สามัคคีวิทยาคม 338173165 5.40%
เทิงวิทยาคม 30792215 4.90%
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 240111129 3.83%
แม่จันวิทยาคม 22765162 3.62%
เชียงรายวิทยาคม 22089131 3.51%
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 1365383 2.17%
แม่เจดีย์วิทยาคม 1325874 2.11%
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 1174176 1.87%
เชียงแสนวิทยาคม 1153580 1.84%
เชียงของวิทยาคม 1073770 1.71%
 6,2652,3313,934 
Page 1 of 7 (103 items)Prev1234567Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1617654963 25.81%
โครงการนักเรียนเรียนดี 954246708 15.23%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 698276422 11.14%
ระบบกลาง(admissions) 563196367 8.99%
โควตาทั่วประเทศ 24180161 3.85%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 24189152 3.85%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 23076154 3.67%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 20268134 3.22%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 1385583 2.20%
ระบบกลาง (Admissions) 1253590 2.00%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 1153877 1.84%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 1115556 1.77%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 531934 0.85%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 482127 0.77%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 402614 0.64%
 6,2652,3313,934 
Page 1 of 9 (122 items)Prev123456789Next