จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
เทศบาล 6 นครเชียงราย 627235392 11.19%
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 516162354 9.21%
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 354126228 6.32%
พานพิทยาคม 337120217 6.01%
สามัคคีวิทยาคม 304154150 5.42%
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 301106195 5.37%
เทิงวิทยาคม 26280182 4.68%
แม่จันวิทยาคม 20861147 3.71%
เชียงรายวิทยาคม 19580115 3.48%
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 19392101 3.44%
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 1265175 2.25%
แม่เจดีย์วิทยาคม 1225270 2.18%
เชียงแสนวิทยาคม 1083375 1.93%
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 1063274 1.89%
เชียงของวิทยาคม 973562 1.73%
 5,6042,0743,530 
Page 1 of 7 (93 items)Prev1234567Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1354532822 24.16%
โครงการนักเรียนเรียนดี 932243689 16.63%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 698276422 12.46%
ระบบกลาง(admissions) 563196367 10.05%
โควตาทั่วประเทศ 24180161 4.30%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 23285147 4.14%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 1385583 2.46%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 1294089 2.30%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 1115556 1.98%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 973760 1.73%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 862957 1.53%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 531934 0.95%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 482127 0.86%
ระบบกลาง (Admissions) 431231 0.77%
ระดับปริญญาโท 391029 0.70%
 5,6042,0743,530 
Page 1 of 8 (115 items)Prev12345678Next