จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สตรีนครสวรรค์ 16539126 11.33%
นครสวรรค์ 1497376 10.23%
ตาคลีประชาสรรค์ 1123676 7.69%
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 963561 6.59%
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 955936 6.52%
ชุมแสงชนูทิศ 813348 5.56%
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 673334 4.60%
เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ 541638 3.71%
ท่าตะโกพิทยาคม 532033 3.64%
บรรพตพิสัยพิทยาคม 461333 3.16%
โพฒิสารศึกษา 442420 3.02%
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 422121 2.88%
ลาดยาววิทยาคม 411823 2.82%
หนองบัว 371720 2.54%
หนองกรดพิทยาคม 342113 2.34%
 1,456579877 
Page 1 of 4 (52 items)Prev1234Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 530203327 36.40%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 276116160 18.96%
โควตาทั่วประเทศ 16968101 11.61%
ระบบกลาง(admissions) 1214873 8.31%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1013368 6.94%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 421032 2.88%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 32626 2.20%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 261016 1.79%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1688 1.10%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1385 0.89%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1174 0.76%
ระบบกลาง (Admissions) 1028 0.69%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 1028 0.69%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 1055 0.69%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 954 0.62%
 1,456579877 
Page 1 of 3 (41 items)Prev123Next