จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
กำแพงเพชรพิทยาคม 1395980 10.33%
วัชรวิทยา 1123478 8.32%
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1012774 7.50%
พรานกระต่ายพิทยาคม 941381 6.98%
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 802357 5.94%
ทุ่งทรายวิทยา 782553 5.79%
คลองลานวิทยา 722448 5.35%
วชิรปราการวิทยาคม 661551 4.90%
ขาณุวิทยา 643133 4.75%
ลานกระบือวิทยา 531241 3.94%
เรืองวิทย์พิทยาคม 431726 3.19%
วังแขมวิทยาคม 401228 2.97%
ระหานวิทยา 331419 2.45%
ปางศิลาทองศึกษา 321022 2.38%
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 29920 2.15%
 1,346450896 
Page 1 of 3 (35 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 503172331 37.37%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 22574151 16.72%
โควตาทั่วประเทศ 18356127 13.60%
ระบบกลาง(admissions) 1153679 8.54%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 561343 4.16%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 541737 4.01%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 411130 3.05%
ระบบกลาง (Admissions) 28622 2.08%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 21813 1.56%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 1165 0.82%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 1046 0.74%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 945 0.67%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 862 0.59%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 734 0.52%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 725 0.52%
 1,346450896 
Page 1 of 3 (39 items)Prev123Next