จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
กำแพงเพชรพิทยาคม 1215368 10.04%
วัชรวิทยา 1013071 8.38%
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 982672 8.13%
พรานกระต่ายพิทยาคม 801268 6.64%
ทุ่งทรายวิทยา 692247 5.73%
คลองลานวิทยา 682147 5.64%
วชิรปราการวิทยาคม 651550 5.39%
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 611546 5.06%
ขาณุวิทยา 482622 3.98%
ลานกระบือวิทยา 451035 3.73%
เรืองวิทย์พิทยาคม 401624 3.32%
วังแขมวิทยาคม 37928 3.07%
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 29920 2.41%
นาบ่อคำวิทยาคม 291217 2.41%
สลกบาตรวิทยา 281315 2.32%
 1,205404801 
Page 1 of 3 (35 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 442149293 36.68%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 22574151 18.67%
โควตาทั่วประเทศ 18356127 15.19%
ระบบกลาง(admissions) 1153679 9.54%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 531142 4.40%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 24816 1.99%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 21813 1.74%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 17611 1.41%
ระบบกลาง (Admissions) 14311 1.16%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 1046 0.83%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 945 0.75%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 862 0.66%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 844 0.66%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 734 0.58%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 725 0.58%
 1,205404801 
Page 1 of 3 (38 items)Prev123Next