จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สรรพวิทยาคม 403191212 30.23%
ตากพิทยาคม 18470114 13.80%
ผดุงปัญญา 14337106 10.73%
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1033568 7.73%
อุ้มผางวิทยาคม 863254 6.45%
พบพระวิทยาคม 481236 3.60%
แม่กุวิทยาคม 371225 2.78%
เทศบาลเพชรวิทย์ 361224 2.70%
บ้านตากประชาวิทยาคาร 34331 2.55%
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 311120 2.33%
ภัทรวิทยา 301218 2.25%
แม่จะเราวิทยาคม 28523 2.10%
แม่ระมาดวิทยาคม 241113 1.80%
สามเงาวิทยาคม 23617 1.73%
แม่ปะวิทยาคม 22418 1.65%
 1,333485848 
Page 1 of 3 (34 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 466183283 34.96%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 18777110 14.03%
โควตาทั่วประเทศ 1515794 11.33%
ระบบกลาง(Admissions) 14642104 10.95%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 712051 5.33%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 431429 3.23%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 401228 3.00%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 381424 2.85%
ระบบกลาง (Admissions) 351124 2.63%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1679 1.20%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 13211 0.98%
โครงการผลิตบัญฑิตสู่ท้องถิ่น 1349 0.98%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 1028 0.75%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 1019 0.75%
โครงการผลิตบัญฑิตคืนถิ่น 1037 0.75%
 1,333485848 
Page 1 of 3 (43 items)Prev123Next