จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สรรพวิทยาคม 363171192 30.50%
ตากพิทยาคม 1525498 12.77%
ผดุงปัญญา 13434100 11.26%
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 853055 7.14%
อุ้มผางวิทยาคม 822953 6.89%
พบพระวิทยาคม 391128 3.28%
เทศบาลเพชรวิทย์ 361224 3.03%
แม่กุวิทยาคม 351124 2.94%
บ้านตากประชาวิทยาคาร 31328 2.61%
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 27720 2.27%
แม่จะเราวิทยาคม 26422 2.18%
ภัทรวิทยา 251114 2.10%
แม่ระมาดวิทยาคม 221012 1.85%
แม่ปะวิทยาคม 21417 1.76%
สามเงาวิทยาคม 19613 1.60%
 1,190425765 
Page 1 of 3 (32 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 381141240 32.02%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 18777110 15.71%
โควตาทั่วประเทศ 1515794 12.69%
ระบบกลาง(admissions) 14642104 12.27%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 691950 5.80%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 401228 3.36%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 23914 1.93%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 21615 1.76%
ระบบกลาง (Admissions) 19712 1.60%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1679 1.34%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 13211 1.09%
โครงการผลิตบัญฑิตสู่ท้องถิ่น 1349 1.09%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 1028 0.84%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 1019 0.84%
โครงการผลิตบัญฑิตคืนถิ่น 1037 0.84%
 1,190425765 
Page 1 of 3 (42 items)Prev123Next