จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สุโขทัยวิทยาคม 298171127 17.28%
สวรรค์อนันต์วิทยา 253111142 14.67%
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1455392 8.41%
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1445490 8.35%
อุดมดรุณี 1174113 6.78%
เมืองเชลียง 1123874 6.49%
คีรีมาศพิทยาคม 842757 4.87%
เทศบาลเมืองสวรรคโลก 763046 4.41%
กงไกรลาศวิทยา 621448 3.59%
ท่าชัยวิทยา 571740 3.30%
บ้านด่านลานหอยวิทยา 531439 3.07%
บ้านไร่พิทยาคม 441133 2.55%
ศรีนคร 401327 2.32%
บ้านแก่งวิทยา 361026 2.09%
เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 361422 2.09%
 1,7256441,081 
Page 1 of 3 (33 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 595206389 34.49%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 358138220 20.75%
โควตาทั่วประเทศ 22269153 12.87%
ระบบกลาง(admissions) 1464898 8.46%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1063571 6.14%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 341717 1.97%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 281414 1.62%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 22913 1.28%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 21156 1.22%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 20137 1.16%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 18216 1.04%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 18135 1.04%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 1688 0.93%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 15105 0.87%
ระบบกลาง (Admissions) 1367 0.75%
 1,7256441,081 
Page 1 of 3 (39 items)Prev123Next