จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สุโขทัยวิทยาคม 328187141 17.56%
สวรรค์อนันต์วิทยา 270118152 14.45%
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1545797 8.24%
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1515596 8.08%
อุดมดรุณี 1384134 7.39%
เมืองเชลียง 1204080 6.42%
คีรีมาศพิทยาคม 882860 4.71%
เทศบาลเมืองสวรรคโลก 803248 4.28%
กงไกรลาศวิทยา 651748 3.48%
บ้านด่านลานหอยวิทยา 601446 3.21%
ท่าชัยวิทยา 591940 3.16%
ศรีนคร 461531 2.46%
บ้านไร่พิทยาคม 441133 2.36%
เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 391524 2.09%
บ้านแก่งวิทยา 371027 1.98%
 1,8686941,174 
Page 1 of 3 (35 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 664233431 35.55%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 358138220 19.16%
โควตาทั่วประเทศ 22269153 11.88%
ระบบกลาง(admissions) 1464898 7.82%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1083672 5.78%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 502129 2.68%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 35629 1.87%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 341717 1.82%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 281414 1.50%
ระบบกลาง (Admissions) 28721 1.50%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 23158 1.23%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 22913 1.18%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 21156 1.12%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 18135 0.96%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 15105 0.80%
 1,8686941,174 
Page 1 of 3 (42 items)Prev123Next