จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พิษณุโลกพิทยาคม 25923128 10.96%
มหาวิทยาลัยนเรศวร 22289133 9.39%
จ่านกร้อง 21884134 9.22%
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 19348145 8.16%
เฉลิมขวัญสตรี 13710127 5.80%
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 13121110 5.54%
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก 1122686 4.74%
พุทธชินราชพิทยา 832657 3.51%
ผดุงราษฎร์ 793346 3.34%
ชาติตระการวิทยา 764234 3.21%
พรหมพิรามวิทยา 681553 2.88%
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 653332 2.75%
ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 501436 2.12%
นครไทย 441331 1.86%
บางกระทุ่มพิทยาคม 401129 1.69%
 2,3648841,480 
Page 1 of 5 (66 items)Prev12345Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 702283419 29.70%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 382133249 16.16%
ระบบกลาง(admissions) 21495119 9.05%
โควตาทั่วประเทศ 1364987 5.75%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 753045 3.17%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 742252 3.13%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 561541 2.37%
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 551045 2.33%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)(รอบ 2) 52844 2.20%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 451530 1.90%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 39336 1.65%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 371225 1.57%
ระบบกลาง (Admissions) 35629 1.48%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 261214 1.10%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 24618 1.02%
 2,3648841,480 
Page 1 of 7 (95 items)Prev1234567Next