จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พิษณุโลกพิทยาคม 24322023 11.02%
มหาวิทยาลัยนเรศวร 21185126 9.56%
จ่านกร้อง 20278124 9.16%
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 18445139 8.34%
เฉลิมขวัญสตรี 1219112 5.49%
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 1151699 5.21%
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก 1082682 4.90%
ผดุงราษฎร์ 743044 3.35%
พุทธชินราชพิทยา 742450 3.35%
ชาติตระการวิทยา 744232 3.35%
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 623329 2.81%
พรหมพิรามวิทยา 601446 2.72%
ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 471433 2.13%
นครไทย 441331 1.99%
ประชาสงเคราะห์วิทยา 39930 1.77%
 2,2068341,372 
Page 1 of 5 (65 items)Prev12345Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 640259381 29.01%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 382133249 17.32%
ระบบกลาง(Admissions) 21495119 9.70%
โควตาทั่วประเทศ 1364987 6.17%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 753045 3.40%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 722151 3.26%
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 551045 2.49%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)(รอบ 2) 52844 2.36%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 451530 2.04%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 311021 1.41%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 27819 1.22%
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท) 261214 1.18%
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 25124 1.13%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 22157 1.00%
โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 21516 0.95%
 2,2068341,372 
Page 1 of 7 (91 items)Prev1234567Next