จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พิจิตรพิทยาคม 277107170 21.05%
ตะพานหิน 1466086 11.09%
สากเหล็กวิทยา 1115457 8.43%
บางมูลนากภูมิวิทยาคม 983068 7.45%
โพธิธรรมสุวัฒน์ 943064 7.14%
เขาทรายทับคล้อพิทยา 841569 6.38%
สระหลวงพิทยาคม 743242 5.62%
เทศบาลบ้านปากทาง 651847 4.94%
สามง่ามชนูปถัมภ์ 321121 2.43%
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 311120 2.36%
บัณฑิตศึกษาลัย 251015 1.90%
วังทรายพูนวิทยา 24222 1.82%
กำแพงดินพิทยาคม 221210 1.67%
ดงเสือเหลืองพิทยาคม 22715 1.67%
วังโมกข์พิทยาคม 19811 1.44%
 1,316470846 
Page 1 of 3 (37 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 477157320 36.25%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 23282150 17.63%
โควตาทั่วประเทศ 19069121 14.44%
ระบบกลาง(admissions) 1094267 8.28%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 812061 6.16%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 28199 2.13%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 221012 1.67%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 20713 1.52%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 18513 1.37%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1358 0.99%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ 2)(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1385 0.99%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั้น) 1385 0.99%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1257 0.91%
ระบบกลาง (Admissions) 1037 0.76%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 954 0.68%
 1,316470846 
Page 1 of 3 (37 items)Prev123Next