จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พิจิตรพิทยาคม 311125186 21.48%
ตะพานหิน 16666100 11.46%
สากเหล็กวิทยา 1205565 8.29%
บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1163482 8.01%
โพธิธรรมสุวัฒน์ 973166 6.70%
เขาทรายทับคล้อพิทยา 942272 6.49%
สระหลวงพิทยาคม 813447 5.59%
เทศบาลบ้านปากทาง 671849 4.63%
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 361224 2.49%
สามง่ามชนูปถัมภ์ 361323 2.49%
วังทรายพูนวิทยา 25322 1.73%
บัณฑิตศึกษาลัย 251015 1.73%
กำแพงดินพิทยาคม 241311 1.66%
ดงเสือเหลืองพิทยาคม 24816 1.66%
วังโมกข์พิทยาคม 20911 1.38%
 1,448522926 
Page 1 of 3 (38 items)Prev123Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 550187363 37.98%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 23282150 16.02%
โควตาทั่วประเทศ 19069121 13.12%
ระบบกลาง(admissions) 1094267 7.53%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 842262 5.80%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 451629 3.11%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 361323 2.49%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 28199 1.93%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 221012 1.52%
ระบบกลาง (Admissions) 18414 1.24%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1358 0.90%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ 2)(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1385 0.90%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั้น) 1385 0.90%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1257 0.83%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 954 0.62%
 1,448522926 
Page 1 of 3 (39 items)Prev123Next