จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
หล่มสักวิทยาคม 1064957 8.59%
เพชรพิทยาคม 944747 7.62%
วิทยานุกูลนารี 87978 7.05%
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 795821 6.40%
หนองไผ่ 763244 6.16%
หล่มเก่าพิทยาคม 582434 4.70%
นิยมศิลป์อนุสรณ์ 541539 4.38%
ชนแดนวิทยาคม 532033 4.29%
วังโป่งศึกษา 391227 3.16%
ติ้ววิทยาคม 39831 3.16%
เพชรละครวิทยา 371126 3.00%
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 311516 2.51%
ดงขุยวิทยาคม 31625 2.51%
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 301020 2.43%
แคมป์สนวิทยาคม 26917 2.11%
 1,234450784 
Page 1 of 4 (56 items)Prev1234Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 494182312 40.03%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 24586159 19.85%
ระบบกลาง(admissions) 1104367 8.91%
โควตาทั่วประเทศ 932766 7.54%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 602139 4.86%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 251411 2.03%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 24519 1.94%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 22814 1.78%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 19514 1.54%
ระบบกลาง (Admissions) 1257 0.97%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1257 0.97%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 1174 0.89%
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 1019 0.81%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 972 0.73%
การรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (รีรหัส) รอบ 2 945 0.73%
 1,234450784 
Page 1 of 3 (35 items)Prev123Next