จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
หล่มสักวิทยาคม 1245272 9.17%
เพชรพิทยาคม 1125656 8.28%
วิทยานุกูลนารี 961284 7.10%
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 835924 6.14%
หนองไผ่ 803347 5.92%
นิยมศิลป์อนุสรณ์ 621844 4.59%
หล่มเก่าพิทยาคม 622438 4.59%
ชนแดนวิทยาคม 582236 4.29%
วังโป่งศึกษา 421329 3.11%
ติ้ววิทยาคม 39831 2.88%
เพชรละครวิทยา 371126 2.74%
บึงสามพันวิทยาคม 331122 2.44%
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 321517 2.37%
ดงขุยวิทยาคม 32626 2.37%
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 301020 2.22%
 1,352491861 
Page 1 of 4 (56 items)Prev1234Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 553205348 40.90%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 24586159 18.12%
ระบบกลาง(admissions) 1104367 8.14%
โควตาทั่วประเทศ 932766 6.88%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 652243 4.81%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 481038 3.55%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 291118 2.14%
ระบบกลาง (Admissions) 281018 2.07%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 251411 1.85%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 22814 1.63%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 1486 1.04%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1257 0.89%
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 1019 0.74%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 972 0.67%
การรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (รีรหัส) รอบ 2 945 0.67%
 1,352491861 
Page 1 of 3 (35 items)Prev123Next