แบบตอบรับการเข้าสัมนาครูแนะแนว

"การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563"

1 สิงหาคม 2562   09.00 - 12.00 น.   มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
7 สิงหาคม 2562   09.00 - 12.00 น.   โรงแรมเดอปริ้นเซส อุดรธานี จ.อุดรธานี
8 สิงหาคม 2562   09.00 - 12.00 น.   โรงแรมสยามธาราพาเลซ จ.มหาสารคาม
9 สิงหาคม 2562   09.00 - 12.00 น.   โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ.บุรีรัมย์
15 สิงหาคม 2562  09.00 - 12.00 น.  โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
20 สิงหาคม 2562  09.00 - 12.00 น.  โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์  จ.นครสวรรค์
21 สิงหาคม 2562  09.00 - 12.00 น.  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
22 สิงหาคม 2562  09.00 - 12.00 น.  โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
27 สิงหาคม 2562  09.00 - 12.00 น.  โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท จ.สุโขทัย

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563