แบบตอบรับการเข้าสัมนาครูแนะแนว

"การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562"

กำหนดการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา  09.00 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา  09.00 - 12.00 น. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา  09.00 - 12.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา  09.00 - 12.00 น. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา  09.00 - 12.00 น. โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ศรีสะเกษดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภาคเหนือ
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภาคอิสาน