ระบบได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานรับเข้ามหาวิทยาลัยพะเยาโดยตรง 054-466-666 ต่อ 1270-3