ตารางและรายงานผลการแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
No. 
University 
รวม 
1. สีชมพู 200 2
2. สีเหลือง 011 2
3. สีฟ้า 010 1
4. สีเขียว 001 1