ตารางและรายงานผลการแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
No. 
University 
รวม 
1. มหาวิทยาลัยมหิดล 693750 156
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 414338 122
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 183127 76
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 153232 79
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 151910 44
6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1458 27
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 131516 44
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 121528 55
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1257 24
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12316 31
Page 1 of 7 (61 items)Prev1234567Next