UP CHARITY MINIMARATHON

วันที่ 2 ธันวาคม 2018

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อจัดหารายได้เพื่อใช้ในการดูแลสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัย
  • เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

การเข้าร่วมกิจกรรมมี 2 ประเภทคือ

  • เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • Virtual Run (วิ่งที่ไหนก็ได้ แล้วส่งผลการวิ่งเพื่อรับเหรียญทางไปรษณีย์)
  • Happy Run (วิ่งกับน้องหมา)
.: สมัครเลย :.

รายละเอียดการจัดงาน

การวิ่งมินิมาราธอน 10.5 km

เส้นทางแข่งขัน ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการแบ่งรุ่นการแข่งขันดังนี้

- รุ่นทั่วไป
- รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
- รุ่นอายุ 30-39 ปี
- รุ่นอายุ 40-49 ปี
- รุ่นอายุ 50-59 ปี
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

** ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นแยก ชาย/หญิง
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

Fun Run (วิ่งเพื่อสุขภาพ) 5 km

เส้นทางแข่งขัน ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการแบ่งรุ่นการแข่งขันดังนี้

Fun Run รุ่นนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
Fun Run รุ่นบุคคลทั่วไป

** ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นแยก ชาย/หญิง
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

Happy Run (วิ่งกับน้องหมา) 1 km

เส้นทางแข่งขัน บริเวณหน้าประตูศรีโคมคำ

***มีรางวัลพิเศษ 1 รางวัลสำหรับ คู่หูนักวิ่งที่น่ารักที่สุด


สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งของตนเอง (BIB) ให้ชัดเจน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัว (เช็คอิน) ที่จุดปล่อยตัวก่อนการวิ่ง
3. ผู้ชนะการแข่งขันต้องแสดงหลักฐานการผ่านจุด Check point และบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับรางวัล
4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำการประท้วงภายใน 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย
5. ทำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับหมายเลขประจำตัววิ่ง

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
- 13.00-18.00 ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
- 4.00-5.30 ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
- รุ่น Mini-Marathon ปล่อยตัวเวลา 6.00
- รุ่น Fun Run ปล่อยตัวเวลา 6.30

ค่าสมัคร

- บุคคลทั่วไป 300 บาท (ทุกระยะ) **ได้รับเหรียญรางวัลและผ้าบัพ
- Virtual Run 300 บาท (ทุกระยะ) **ได้รับเหรียญรางวัลและผ้าบัพ
- VIP 1,000 บาท (ทุกระยะ) ได้รับถ้วยรางวัล VIP เหรียญรางวัลและผ้าบัพ
- นิสิต 100 บาท (เฉพาะระยะ Fun Run) **ได้เฉพาะเหรียญรางวัล

ของที่ระลึก

- เหรียญ
- ผ้าบัพ