ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิต
    

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษ 2562

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4


        เปิดรับสมัครผ่านทางไปรษณีย์               1 ต.ค.  -  26 พ.ย.  2561 

        เปิดรับสมัครด้วยตนเอง                          26 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2561

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน          18 ธ.ค. 2561

        สอบคัดเลือก                                       23 ธ.ค. 2561

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์                   18 ม.ค. 2562

        สอบสัมภาษณ์                                     10 ก.พ. 2562

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียน                   13 ก.พ. 2562

        ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา                                       

        รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ                       


ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4


         เปิดรับสมัครด้วยตนเอง                          26 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2561

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน          18 ธ.ค. 2561

         สอบสัมภาษณ์                                      22 ธ.ค. 2561 

         สอบคัดเลือก                                       23 ธ.ค. 2561

         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                   18 ม.ค. 2562 

        ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา                             21 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562

        รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ                                             

Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690