ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิต
    

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษ 2562

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4


        เปิดรับสมัครผ่านทางไปรษณีย์               1 ต.ค.  -  26 พ.ย.  2561 

        เปิดรับสมัครด้วยตนเอง                          26 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2561

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน          18 ธ.ค. 2561

        สอบคัดเลือก                                       23 ธ.ค. 2561

   

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4


         เปิดรับสมัครด้วยตนเอง                          26 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2561

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน          18 ธ.ค. 2561

         สอบสัมภาษณ์                                      22 ธ.ค. 2561

                                  

Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690