ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

สถานที่รับสมัคร
    


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 

 •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 •        ตารางสอบคัดเลือกในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 •    ผังอาคารสอบ
 •   แผนที่มหาวิทยาลัยพะเยาและที่จอดรถ

       *** มีร้านอาหารเปิดบริการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบในวันที่ 23 ธ.ค. 61


  ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ  ----->     เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบการสมัคร

  สอบถามรายละเอียด

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

            โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3833-6,3846  โทรสาร 0 5446 6690

            E-mail address   desup@up.ac.th    หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ www.satit.up.ac.th
  Since 20 กันยายน 2556
  มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690