ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

สถานที่รับสมัคร
    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     

   ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561   

           *** ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

                  ตั้งแต่วันที่ 6 - 23 กุมภาพันธ์ 2561   โดยชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนดและเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

                         ค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  15,000 บาท

                         ค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  20,000 บาท

                         ค่าธรรมเนียมหอพัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6    30,000 บาท  (เปิดระบบให้ชำระในวันที่ 23 เม.ย. - 11 พ.ค. 61)


          *** วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

          (พร้อมทั้งนำใบชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสมาเป็นหลักฐาน)
Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690