ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

กรอกใบสมัคร ม.1/ม.4
    


การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  

รับสมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2560


 สอบถามรายละเอียดการสมัคร

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

          โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3832-6  โทรสาร 0 5446 6690

          E-mail address   desup@up.ac.th    หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ www.satit.up.ac.th
Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690