ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

กรอกใบสมัคร ม.1/ม.4
    


การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  


                             1. รับสมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2561

                                - กรอกใบสมัครจาก www.satit.up.ac.th และยืนยันส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

                                - พิมพ์ใบสมัคร และพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท นำไปชำระผ่านธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

                                - ส่งใบสมัคร หลักฐานต่างๆ สำเนาใบเสร็จชำระเงินจากธนาคารหรือเคาเตอร์เซอร์วิส ให้โรงเรียนทางไปรษณีย์ ( ตามที่อยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 )    

                               - ให้นักเรียนพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบด้วยตนเองหลังจากทางโรงเรียนตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบ โดยเข้าที่เมนู "เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบการสมัคร"


                             2. รับสมัครด้วยตนเอง      ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                              - กรอกใบสมัครจาก www.satit.up.ac.th และยืนยันส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

                              - พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท จากระบบการรับสมัครแล้วนำไปชำระผ่านธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

                              - นำใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครต่างๆ มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตฯ

                              - ให้นักเรียนพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบด้วยตนเองหลังจากทางโรงเรียนตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบ โดยเข้าที่เมนู "เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบการสมัคร"


การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2561

1. กรอกข้อมูลใบสมัคร ใน www.satit.up.ac.th  ( คลิกสมัครออนไลน์ )พิมพ์ใบสมัคร และบัตรเข้าห้องสอบ

( กรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลทาง website ได้ ให้มากรอกข้อมูล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา )

2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท แล้วนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารที่กำหนดหรือเคาเตอร์เซอร์วิส

        สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2561

3. นำใบสมัครและหลักฐานต่างๆ พร้อมสำเนาใบเสร็จชำระเงินจากธนาคารหรือเคาเตอร์เซอร์วิส

มาสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 14 ธันวาคม  2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


 สอบถามรายละเอียดการสมัคร

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

          โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3832-6  โทรสาร 0 5446 6690

          E-mail address   desup@up.ac.th    หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ www.satit.up.ac.th
Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690