ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ประกาศผลการคัดเลือก
    

** รายงานตัวเข้าหอพักและปฐมนิเทศ   วันที่ 7 พ.ค. 60

** ค่าย Pre - DESUP  วันที่ 8 -10 พ.ค. 60  update 9/3/60

** เข้าหอพัก  วันที่ 14 พ.ค. 60      update 9/3/60

** เปิดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พ.ค. 60
   update 9/3/60

** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      

** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

** ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560    

** ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

      วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม(หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา

(พร้อมนำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษามายื่นในวันรายงานตัว)                                      

*** แผนที่สถานที่รายงานตัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560    

*** กำหนดการวันรายงานตัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560


เอกสารประกอบการรายงานตัวในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

1. เอกสารใบมอบตัว    

2. เอกสารใบสั่งจองหนังสือ สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. เอกสารใบสั่งจองหนังสือ สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4

4. เอกสารใบสั่งจองเสื้อผ้า สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ)

5. เอกสารใบสั่งจองเสื้อผ้า สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชุดนักเรียน ชุดพละ )

6. ระเบียนประวัตินักเรียนหอพักSince 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690