ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพักและค่าอาหาร ออนไลน์ 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

                                         ระดับชั้นประถมศึกษา

                                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

                                                                  ชำระค่าบำรุงการศึกษา                             10,000 บาท   

                                                                  ค่าธรรมเนียมอาหาร                                7,000 บาท   

                                        


ระบบเปิดให้ Download แบบฟอร์มชำระเงินของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

(ระดับประถมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4)

  ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส


กรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อ Download แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร

รหัสประจำตัวประชาชน
 
เข้าสู่งานระบบ
  


Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690