ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพักและค่าอาหาร ออนไลน์ 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

                                         ระดับชั้นมัธยมศึกษา

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชำระค่าบำรุงการศึกษา                             15,000 บาท   

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ชำระค่าบำรุงการศึกษา                             20,000 บาท                                                                                                     


ระบบเปิดให้ Download แบบฟอร์มชำระเงินของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4)

  ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

สามารถนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส


กรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อ Download แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร

รหัสประจำตัวประชาชน
 
เข้าสู่งานระบบ
  


Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690