ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพักและค่าอาหาร ออนไลน์ 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

                                         ระดับชั้นประถมศึกษา

                                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ชำระค่าบำรุงการศึกษา                   10,000 บาท   

                                                              ค่าธรรมเนียมอาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5                               5,000 บาท   

                                         ระดับชั้นมัธยมศึกษา

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ชำระค่าบำรุงการศึกษา                            15,000 บาท

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ชำระค่าบำรุงการศึกษา                            20,000 บาท

                                                              ค่าธรรมเนียมหอพัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6                                  30,000 บาท


ระบบเปิดให้ Download แบบฟอร์มชำระเงินของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

  ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 ตุลาคม 2561

สามารถนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส


กรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อ Download แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร

รหัสประจำตัวประชาชน
 
เข้าสู่งานระบบ
  


Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690