ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพักและค่าอาหาร ออนไลน์ 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชำระค่าบำรุงการศึกษา                 15,000  บาท

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ชำระค่าบำรุงการศึกษา                  20,000  บาท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก              30,000  บาท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ชำระค่าบำรุงการศึกษา                   10,000 บาท   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ชำระค่าอาหาร                           5,000 บาท


ระบบเปิดให้ Download แบบฟอร์มชำระเงิน

  ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 ตุลาคม 2560

สามารถนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส


กรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อ Download แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร

รหัสประจำตัวประชาชน
 
เข้าสู่งานระบบ
  


Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690