ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพักและค่าอาหาร ออนไลน์ 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


                                         ระดับชั้นประถมศึกษา

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,6   ชำระค่าบำรุงการศึกษา                             10,000 บาท   

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,6   ชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ (อาหาร)                 7,000 บาท   


                                         ระดับชั้นมัธยมศึกษา

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3   ชำระค่าบำรุงการศึกษา                             15,000 บาท   

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6   ชำระค่าบำรุงการศึกษา                             20,000 บาท       

                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก                           30,000 บาท   

   

ระบบเปิดให้ Download แบบฟอร์มชำระเงินของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 

สามารถนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส


กรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อ Download แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร

รหัสประจำตัวประชาชน
 
เข้าสู่งานระบบ
  


Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690