จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
 

จำนวนนิสิตที่แสดงในภาพรวม 4,909 คน
2783(56.69%)
1265(25.77%)
148(3.01%)
59(1.20%)
ไม่สามารถระบุจังหวัดได้ 4 (0.08%)
ต่างประเทศ 1 (0.02%)
  
The chart showing Series 1 series.
ปริมาณนิสิตในแต่ละภูมิภาค


The chart showing เหนือ series, กลาง series, กลาง series, ตะวันออก series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ตะวันตก series, ใต้ series, ต่างประเทศ series, ไม่ระบุ series.
สัดส่วนนิสิตในแต่ละภูมิภาค


The chart showing จำนวนนิสิต series.
ปริมาณการรับเข้านิสิตในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing ภาคเหนือ series, ภาคกลาง series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ภาคใต้ series, ต่างประเทศ series, ไม่ระบุ series.
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้านิสิตในแต่ละภูมิภาค

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ของผู้ปกครองต่อปี แยกตามประเภทรายได้
The chart showing เหนือ series, กลาง series, ตะวันออก series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ตะวันตก series, ใต้ series.
สัดส่วนรายได้ของผู้ปกครองต่อปี แยกตามประเภทรายได้/ต่อภูมิภาค
จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
เชียงราย 695278417 14.16%
พะเยา 580257323 11.82%
เชียงใหม่ 366124242 7.46%
ลำปาง 27571204 5.60%
น่าน 19773124 4.01%
นครสวรรค์ 1727498 3.50%
กรุงเทพมหานคร 16153108 3.28%
พิษณุโลก 15651105 3.18%
เพชรบูรณ์ 1384989 2.81%
พิจิตร 1354194 2.75%
แพร่ 1285870 2.61%
กำแพงเพชร 1253887 2.55%
สุโขทัย 1133578 2.30%
ตาก 1114170 2.26%
ลำพูน 984256 2.00%
 4,9091,6763,233 
Page 1 of 6 (80 items)Prev123456Next